Гаранционни условия

1. Производителят дава гаранция за период от 24месеца или 30месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на акумулатора.

2. За да бъде приета рекламация за проявен дефект на акумулатора, гаранционната карта трябва да бъде попълнена правилно и да е заверена.

3. Без заверена гаранционна карта гаранцията отпада!!!

4. В случай на повреда или дефект (прекъснала връзка или клетка) на акумулатора, рекламацията се извършва в магазина на закупуване.

5. При установяване на дефект (прекъснала връзка или клетка) производителят ще замени повредения акумулатор с нов, който е със същите параметри като тези на подменения и допълващ гаранционният срок на първия.

6. Крайният срок за удовлетворяване на рекламацията е 30дни.

7. Акумулаторна батерия в гаранционен срок, за която се констатира, че е само разредена (плътност на електролита под 1,24) може да бъде заредена отново за сметка на клиента.

8. Рекламация не се признава ако в акумулатора се наблюдава:

-марката, моделът и регистрационния номер на автомобила не отговарят на попълненото в
гаранционната карта.
-несъответстваща акумулаторна батерия за съответният автомобил
-предизвикани от купувача механични повреди (счупен, пукнат,гръмнал) или замръзване на електролита:
-повреда, възникнали от неправилната експлоатация на акумулатора или защото
акумулатора не е използван по предназначение:
-сулфатизация на електролитните материали
-наранени или стопени клеми
-ако липсва гаранционна карта
-не е заверена гаранционната карта
-мътен или тъмен електролит
-липсващи стикери на акумулатора
-оставен сух
-плътност на електролита над 1,30
-дълбоко разреден акумулатор под 10V
-зарядната система на автомобила е неизправна - напрежението на зарядната система,
измерено върху полюсите при работещ двигател трябва да е в следните граници:
за 12V инсталация - 13,8V-14.40V и консумацията на ток при неработещ двигател не по-
голяма от 0,05mA

Гаранцията не изключва, не ограничава и не прекъсва правата на купувача, възникващи от несъответствията между фактическото и договореното състояние на стоката.