Полезна информация за стартерни акумулатори

Полезна информация за стартерни акумулатори
5 март 2024

Описание на структурата на автомобилния стартерен акумулатор.

Стартерният 12V акумулатор се състои от шест отделни, разделени клетки, които са свързани в серии в полипропиленов контейнер. Всяка клетка съдържа елемент, съставен от комплект положителни и отрицателни полочи. От своя страна, този комплект се състои от оловни плочи (оловна решетка и активен материал) и микропорест изолационен материал (сепаратори) между плочите с противоположен поляритет. Електролитът е разтворена сярна киселина. Той прониква през порите на плочите и сепараторите и изпълва празните пространства в клетките. Акумулаторните клеми, връзките между клетките и плочите са изцяло направени от олово. Прилага се процес на термично запечатване за постоянно свързване на акумулаторната батерия с кутията й, осигурявайки надеждно запечатване на кутията.

 

Обяснение относно течноста с която е запълнен акумулатора. 

Течноста с която е запълнен акумулатора се нарича електролит. Електролитът е разредена сярна киселина, която прониква през порите на плочите и сепараторите. Той запълва празните пространства в клетките. Компонентът сярна киселина е причината за превръщането на чистата вода в проводящ електролит.

 

Описание на химичната реакция при разреждане на акумулатор.

Когато към оловно-киселинен акумулатор бъде свързан консуматор, разликата в енергията между полюсите е причина, като резултат, поток от електрони да напуснат отрицателно заредените плочи, да протекат през консуматора, към положителния полюс. Този поток от електрони, трансформира оловния диоксид на положителните плочи и гъбестото олово на отрицателни плочи в оловен сулфат. Този химичен процес консумира сярна киселина и отделя вода. По този начин намалява относителната плътност на електролита. Поради тази причина, степента на заряд на акумулатора може да се определи чрез измерване на относителната плътност на електролита. 

 

Описание на химичната реакция при зареждане на акумулатор.

Когато акумулаторът се зарежда, потокът електрони и химичният процес, който възниква по време на разреждането се обръщат. Резултатът от зареждането е, че оловният сулфат, който се образува по време на разреждането, отново се превръща в оловен диоксид, олово и сярна киселина. Така се възстановява необходимата химическа енергия, която ще се преобразува в електрическа енергия при бъдеща експлоатация.

Важно е използването на оптимален волтаж за зареждане на акумулатора. Ако напрежението е твърде високо водата ще се електролизира. Това намалява нивото на електролита в период от време. Ако напрежението е твърде ниско, акумулаторът не може да се зареди достатъчно и това също може да намали живота на  акумулаторната батерия.

   

Какви са последствията от късо съединение в акумулатора?

Външно късо съединени може да възникне, ако клемите на акумулатора се свържат с някакъв проводим материал. В зависимост от типа акумулаторна батерия, късото съединение може да има сериозни последствия. Оловно – киселинните акумулатори са много мощни и късото съединение може да причини изгаряния, запалване или експлозия на батерията. Никога не свързвайте положителния полюс на акумулатора с отрицателния. При монтиране на акумулатор или при свързване на клемите към полюсите, вземете всички предпазни мерки за да избегнете късо съединение, причинено от инструменти или други проводими материали.

 

Какво означава капацитет на акумулатора?

Капацитет е количеството електрическа енергия, което акумулаторът може да осигури при определени условия. То е произведение на тока и времето (ампер – час, Ah)

Капацитетът не е фиксиран параметър, а зависи от доста неща, както и от следните фактори:

Нивото на разряден ток (колкото е по-голям разрядният ток, толкова е по-малък капацитетът, който може да се използва)

Разрядният процес, според времето (капацитетът ще бъде по-голям ако има пауза през времето на разреждане, отколкото ако разреждането е непрекъснато)

Възрастта на акумулатора (поради загуба на активен материал от плочите капацитетът Ah, намалява, когато акумулаторът приближава края на живота си.) 

 

Какво означава стартов ток при студен старт?

За стартерен акумулатор използван за източник на електрическа енергия при запалване на двигателя, стартовият ток при ниски температури, обикновено е по-важен от капацитетът (Ah). Пусковият ток при студен старт е определен според различни норми и стандарти в различните страни. Стойността се означава с ампери (A).

Например, според стандарт SAE J537, стартов ток при студен старт е максималният ток, който акумулаторът може да достави за 30 секунди при -18°C без напрежението да пада под 7,2 V. 

 

Какво означава саморазряд?

Дори и да няма свързани консуматори към акумулатора, той губи електрически заряд, след определен период от време. Електро-химичните процеси не могат да се спрат или избегнат, тъй като те са част от технологията на всяка акумулаторна батерия. Това не важи само за оловно киселинните акумулатори.

Саморазрядът се увеличава при по-високи температури. Поради тази причина акумулаторите трябва да се съхраняват в помещения с умерени температури. Заради този процес на саморазряд, състоянието на акумулатора трябва да се проверява редовно през периода му на съхранение (например, ако решите да не използвате автомобила си през определен период от време), тъй като акумулаторът може да има нужда от дозареждане и това трябва да се прави при нужда.  

 

Мога ли да използвам стартерен акумулатор за други цели?

Всяка акумулаторна батерия трябва да се използва само според препоръките за нея, за да се гарантира оптималното й функциониране. Има много типове акумулатори, включително стартерни акумулатори за автомобили, камиони, автобуси,мотоциклети, полу-тягови и тягови акумулатори и др.

Те се различават един от друг не само по външния си вид, но и основно по вградената технология. Например разположението на положителни и отрицателните плочи може да се различава (по-дебели/по-тънки, по-слаби/по-здрави структури на плочите), различни оловни сплави могат да бъдат използвани за положителните и отрицателните плочи, както и се използват различни материали за сепараторите. Така, че всяка батерия е оптимизирана за определено приложение и може да не изпълнява добре функциите си при друга употреба.

Трябва ли да добавям вода в акумулатора?

По голяма част от съвременните акумулатори НЕ изискват доливане на вода по време на целия им живот. Те са 100% необслужваеми. Това се дължи на технологията Калций/Калций (Ca-Ca), която използват почти всички производители на акумулаторни батерии, както и на двойният капак (самият двоен капак е със серпентина, където при самото газоотделяне кондензът се връща обратно в кутията под формата на вода).

Обслужваемите акумулатори са обикновено тяговите батерии намиращи приложение в електрокари, подемни и транспортни колички, подопочиствщи машини и други. При тях се изисква редовно проверяване нивото на електролита особено в топлите месеци и доливане при нужда на дестилирана или дейонизирана вода до указаното от показателя ниво.

Какви проблеми могат да възникнат при експлоатацията на акумулатора?

  • Ниско ниво на заряд: Това е причинено от дефектен алтернатор, извънредно кратки пътувания или множество електрически консуматори. Мръсни клеми могат да доведат до загуба на ток. Акумулаторът не е напълно зареден и части от активната площ е станала неактивна (сулфатизирала). Последствията са загуба на капацитет и намален стартов ток.

  • Презареждане: Това се причинява от дефектен регулатор на напрежението. Презареждането води до висока консумация на вода, засилена корозия на електродите и тежки повреди за акумулатора.

  • Силна циклична експлоатация: Това се причинява от многобройни дълбоки цикли на разреждания и зареждания. Обикновено тези зареждания не се провеждат при нормални обстоятелства, освен когато стартерният акумулатор се използва често при натоварен трафик и задръствания, с чести спирания и тръгвания, или когато се използва за други дейности, например в таксита, за работа на товарни платформи на камиони или като тягова акумулаторна батерия (има специални акумулатори за такива приложения).

  • Неправилен размер, капацитет на акумулатора: Изборът на акумулатор с неадекватен капацитет за автомобила води до по-големи циклични разреждания и зареждания и повреждане на батерията.     

  • Такива повреди са също и резултат от извънредна консумация на енергия от електрически системи инсталирани допълнително (например аудио системи, допълнително отопление).

     

Как мога лесно да проверя състоянието на акумулатора си?

Изпълнете следните действия едно по едно, за да диагностицирате акумулатора си:

  • Проверете външната част на кутията на акумулатора. Повреди (пукнатини) на кутията могат да доведат то течове на електролит, което води до корозия на автомобила. Замърсена кутия може да доведе до утечка и разреждане на акумулатора. Трябва да се поддържа колкото може по-чиста. Използвайте само влажен антистатичен парцал за почистване.

  • Измерване на напрежението. Измерете напрежението  два часа след изключване на двигателя на автомобила. На база резултата от измерването може да разберете до колко е зареден акумулаторът Ви. Напрежението на акумулатора трябва да бъде между 12,4V и 12,8V. По-висок или по-нисък волтаж може да бъде индикация за повреда в електрическата система на автомобила или за повреда в акумулатора. В такива случаи на акумулатора е нужна диагностика в оторизиран сервиз.

  • Проверка на акумулатора с професионален инструмент за диагностика и тестове. Проверете при най-близкия оторизиран дилър за повече информация за състоянието на акумулатора. 

9 май 2022
Как да избера акумулатор?

За всички акумулаторни батерии може лесно и бързо да разберете техните характеристики като капацитет, вид на захващане на акумулаторната кутия и стартов ток.

прочети още
10 септември 2021
Как работят хибридните електрически автомобили?

Хибридните електрически превозни средства се задвижват от двигател с вътрешно горене и електродвигател, който използва енергия, съхранявана в батериите.

прочети още
10 септември 2021
AGM технология - какво представляват AGM акумулаторите?

AGM е акроним на Absorbent Glass Mat и е наименованието на технология при оловно-киселинните акумулатори, при която положителната и отрицателната плоча са разделени от тънка мрежа от стъклени микровлъкна, напоена с електролитна течност.

прочети още
10 септември 2021
Какво е EFB акумулатор?

EFB (Enhanced Flooded Battery) батериите са подобрен вариант на стандартните оловно-кисели акумулаторни батерии.

прочети още